Tổ chức thành công Hội thi gói, nấu bánh tét nhân dịp Lễ tưởng niệm 44 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Dương Chấn Lâm