Khai mạc Triển lãm chuyên đề “Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Dương Chấn Lâm