Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức thăm hỏi, chúc Tết gia đình cụ Bà Đoàn Thị Giàu (phu nhân Chủ tịch Tôn Đức Thắng)

bởi Dương Chấn Lâm