Kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội Khóa I Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (6/1/1946-6/1/2024) và vai trò của Chủ tịch Tôn Đức Thắng với hoạt động Quốc hội Khóa I

bởi Dương Chấn Lâm