Tổ chức Lễ nghiệm thu, bàn giao công trình trưng bày tàu PCF

bởi Dương Chấn Lâm