Chương trình biểu diễn nghệ thuật Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2023)

bởi Dương Chấn Lâm