Tỉnh uỷ- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2023)

bởi Dương Chấn Lâm