Hội thi chưng nghi trái cây năm 2023 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023)

bởi Dương Chấn Lâm