Tổ chức Lễ giỗ 84 năm cụ Ông Tôn Văn Đề – thân sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (11/10 ÂL 1938 – 11/10 ÂL 2022)

bởi Dương Chấn Lâm