Đoàn Đại biểu cấp cao Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia đến viếng thăm Khu lưu niệm

bởi Dương Chấn Lâm