Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Champasak – Cộng Hoà Dân chủ Nhân dân Lào đến viếng thăm Khu lưu niệm nhân chuyến sang thăm và làm việc tại An Giang

bởi Dương Chấn Lâm