Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2022) tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Dương Chấn Lâm