Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thi chưng nghi trái cây năm 2022 chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2022)

bởi Dương Chấn Lâm