Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tổ chức triển lãm ảnh chuyên đề “Thân thế sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại tỉnh Tuyên Quang

bởi Dương Chấn Lâm