Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thu hút nhiều lượt du khách đến viếng thăm trong dịp Lễ 30/4 và 01/5

bởi Dương Chấn Lâm