Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như