Đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như