An Giang kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như