Hội thi chưng mâm ngũ quả kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như