An Giang kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như