Phóng sự ảnh: Những kỷ vật ghi dấu cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như