Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như