Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, Bí thư Tỉnh ủy An Giang dâng hương kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như