An Giang: Lắp Wifi và Camera phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

bởi Huỳnh Như