Họp Đánh giá tổng kết công tác triển khai, tổ chức sự kiện Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888- 20/8/2018)

bởi Huỳnh Như