Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại An Giang

bởi Huỳnh Như