An Giang: Tổ chức thành công Ngày hội Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn sáng tạo khởi nghiệp và tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh An Giang năm 2018

bởi Huỳnh Như