Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam

bởi admin