Tôn Đức Thắng – Một đời liêm khiết, một đời giản dị | Tập 2 (cuối) | 130 năm ngày sinh Bác Tôn

bởi Huỳnh Như