• Phổ Biến
  • Mới Nhất

Link nhanh menu

30 07 7:53 am

Liên đoàn lao động huyện Châu Thành tổ chức sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng

(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 25-7-2018, liên đoàn lao động huyện Châu Thành tổ chức sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018) và 130 năm kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018). Tham dự có đồng chí Hồ Hữu Tài - ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy; Các đồng chí chủ tịch các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Tại đây, các đại biểu được tuyên truyền về lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức công doàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế…


Các đại biểu cũng được xem các thước phim tài liệu, phóng sự về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch Tôn Đức Thắng. Người suốt đời luôn phấn đấu vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, luôn yêu thuơng, kính trọng nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Cuộc đời hoạt động của Người từ một công nhân, lính thợ đến tổ chức đấu tranh cách mạng, từ ngục tù Côn Đảo đến tham gia kháng chiến, và trải qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cho đến khi làm Chủ tịch nước,  Bác luôn luôn giữ tính cách khiêm tốn, giản dị của một một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Ở những cương vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tôn Đức Thắng hết lòng hết sức tận tụy phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, không màng gì tới danh lợi cho bản thân. Đồng chí Tôn Đức Thắng sống thật bình dị, không đòi hỏi gì về vật chất, thương anh em, thương đồng bào. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã có nhiều đóng góp cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, cho phong trào giải phóng dân tộc và phong trào đấu tranh của nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên toàn thế giới…

Thanh Bạch