• Phổ Biến
  • Mới Nhất

Link nhanh menu

20 08 6:07 am

Bác Tôn – con người luôn hành động tiên phong

Bác Tôn không phải là nhà lý luận, nhà tư tưởng hay nhà sáng tác, Bác Tôn là con người của hành động, hành động tiên phong. Bác là người nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động, rất mực nhất quán giữa nói và làm. Hơn 60 năm hoạt động, Bác Tôn kính yêu đã luôn đứng ở vị trí tiên phong, hàng đầu trong mọi hoạt động cách mạng.

Là thế hệ những công nhân đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam giỏi về chuyên môn, có lòng yêu nước nồng nàn, có khát vọng đấu tranh cách mạng kiên cường, cháy bỏng, Bác đã lãnh đạo những cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân giành thắng lợi (đấu tranh của học sinh lính thủy chống bắt phải làm việc nhiều, ăn khổ, chống chế độ bắt lính năm 1909; đấu tranh của công nhân kiến trúc cầu đường năm 1910, đấu tranh của công nhân Ba Son năm 1912). Tháng 4 năm 1919, Bác Tôn đã  dũng cảm cùng anh em thủy thủ trên chiến hạm của Pháp đứng lên phản chiến. Chính Bác Tôn là người kéo lá cờ đỏ treo trên chiến hạm France để chào mừng nước Nga Xô Viết, một hành động mà theo như Võ Nguyên Giáp: “Kéo cờ phản chiến và ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga chống lại sự can thiệp của Thực dân Pháp và các nước đế quốc khác. Đó là một hành động mà lúc bấy giờ được xem là hiếm có, hơn thế nữa, là một hành động xuất chúng”.

Trong những năm tù đày biệt xứ ở Côn đảo, Bác Tôn đã cùng với những người trung kiên sáng lập ra "Hội những người tù đỏ" làm hạt nhân lãnh đạo khối tù và là một trong những chi uỷ viên đầu tiên của chi bộ đầu tiên được thành lập ở nhà tù Côn Đảo, đồng thời là người tù Cộng sản được các tù thường ủng hộ, tổ chức cuộc bãi công đầu tiên ở đảo nhằm phản đối bọn chúa ngục khi chúng giam người ở xà lim cấm cố. 

Bác cũng là người đầu tiên tuyên truyền Chủ nghĩa Mác – Lênin trong công nhân Việt Nam. Sớm nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức chính trị, năm 1916 Bác Tôn khi còn là thợ máy cho Hải quân Pháp, Bác Tôn đã luôn tìm cách tiếp cận với những sách báo tiến bộ. Ngay sau khi Công hội bí mật được thành lập, Bác Tôn đã tổ chức liên lạc chặt chẽ với công nhân, thủy thủ tàu biển để nhận báo chí tiến bộ, như báo Nhân đạo; Người cùng khổ, và những bài báo của Nguyễn ái Quốc viết về Đông Dương từ Pháp, Trung Quốc gửi về. Bác đã tích cực chuẩn bị mảnh đất tốt để gieo trồng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và sớm chuẩn bị những điều kiện cho công nhân thợ thuyền Ba Son dễ dàng tiếp thu những quan điểm, tư tưởng mới, tạo cơ sở, nền tảng cho công nhân nâng cao giác ngộ dân tộc, giác ngộ giai cấp. Ngay trong những lúc khó khăn, gian khổ và nguy hiểm nhất ở xà lim tù đày của kẻ thù, Bác Tôn vẫn tranh thủ mọi thời gian nghiên cứu sách báo, nghiên cứu lư luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, không chỉ tự mình nghiên cứu lư luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, Bác Tôn còn tìm cách để tuyên truyền và tổ chức cho anh em trong tù cùng nghiên cứu. 

Bác còn là người đầu tiên tổ chức ra Công hội cách mạng ở nước ta, người đặt cơ sở, nền móng cho lư luận và nghiệp vụ công tác công đoàn Việt Nam, năm 1916, khi bị động viên vào làm thợ máy cho hải quân Pháp, Bác đã ý thức được sức mạnh của giai cấp công nhân nếu họ được tổ chức, năm 1920 khi trở về Sài G̣òn, Bác Tôn đã sớm nhận thấy cần phải tổ chức ra Công hội nhằm tập hợp, tuyên truyền, giác ngộ, vận động công nhân thành tổ chức để đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đ̣i độc lập dân tộc. Do Công hội ở Việt Nam thời điểm này phải hoạt động bí mật. Bác Tôn  đă tích cực vận động thành lập Công Hội, đã cùng với một số anh em lập xưởng sửa chữa xe hơi ở Phú Nhuận, dùng đó làm nơi gặp gỡ, tuyên truyền vận động, tập hợp anh em công nhân, đồng thời để lấy tiền cho Công hội bí mật hoạt động và để giải quyết công ăn việc làm cho một số anh em. Vào năm 1920, Công hội cách mạng bí mật đầu tiên ở Nam bộ đã được thành lập. Công hội bí mật do Bác Tôn sáng lập ra đời với mục đích là đoàn kết, tương trợ bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân, đấu tranh chống áp bức, bóc lột của bọn đế quốc và tay sai. Từ thực tiễn vận động thành lập và lãnh đạo Công hội bí mật hoạt động, Bác Tôn người đă góp phần quan trọng vào việc đặt cơ sở, nền móng cho lư luận, nghiệp vụ công tác công đoàn Việt Nam.

Những hành động tiên phong tiêu biểu trên của người đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, có thể nói về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn là một sự liền mạch của lao động, học tập, đấu tranh, của tình thương yêu dành cho đồng bào, đồng chí, của niềm tin son sắt vào lý tưởng và làm hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân biến lý tưởng thành hiện thực.

Và tôi xin mượn lời của Giáo sư Trần Văn Giàu tâm sự về Bác để kết thúc bài viết “Cụ Tôn không phải là một nhà lý luận mà là người tiên phong cách mạng, người mà cả cuộc đời dành cho giải phóng giai cấp công nhân và giải phóng dân tộc… Cụ Tôn khác với những nhân vật khác ở chỗ, Cụ không có một tác phẩm nào cả, có chăng chỉ là chúng ta ghi lại những điều cụ nói thôi. Tuy nhiên, theo tôi, có thể nói tác phẩm hay nhất của Cụ chính là cuộc đời của Cụ. Cụ Tôn là một người hành động, một người có lẽ không có ý gì muốn để lại cho đời sau bằng các tác phẩm của mình. Nhưng thực tế Người đã để lại cho đời sau chúng ta rất nhiều “tác phẩm” bằng hành động, bằng việc làm và những lời nói. Đó là những tác phẩm hay hơn nhiều những bài viết”.

                                                                                     Ngọc Hân – BTGTU    

 * Bài viết có sử dụng tư liệu quyển kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Chủ tịch Tôn Đức Thắng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ An Giang xuất bản vào tháng 7 năm 1989