Đền thờ Bác
Đường về quê Bác
Nhà trưng bày hiện vật
Tác phẩm điêu khắc trong khu lưu niệm
Phi cơ chở Bác về quê sau ngày giải phóng
Di vật trong ngôi nhà của Bác
Ngôi nhà sàn Bác ở lúc sinh thời
Bến phà Ô Môi từ Khu lưu niệm đi Long Xuyên
Bên trong Đền thờ Bác
Trượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại TP Long Xuyên
Quang cảnh ngôi nhà sàn Bác ở lúc sinh thời
Hiện vật bên trong nhà Bác
Bên trong nhà trưng bày
Khuôn viên khu lưu niệm
Khuôn viên khu lưu niệm 2
 

Tôn Đức Thắng (1888-1980)

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 tại Cù lao Ông Hổ, làng Mỹ Hoà Hưng, tổng Định Thành, hạt Long Xuyên (nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Là con đầu của ông Tôn Văn Đề, và bà Nguyễn Thị Di. Gia đình đông con, theo thông lệ miền Nam, ông còn được gọi là Hai Thắng. Được người dân gọi với tên thân mật là Bác Tôn, là Chủ tịch nước thứ hai và cuối cùng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sau này là Chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích quốc gia đặc biệt.

Khu lưu niệm bao gồm ngôi nhà thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng , đền thờ và nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của ông .

 

Ngôi nhà thời niên thiếu

Ngôi nhà do thân sinh của Bác Tôn là Tôn Văn Đề cất năm 1887. Nhà làm theo kiểu nhà sàn truyền thống ở nông thôn Nam Bộ. Tổng diện tích ngôi nhà là 156 m2 (ngang 12 m, dài 13 m), có 3 gian 2 chái, được làm bằng gỗ, mái lợp bằng ngói âm dương . Đây là nơi đã sinh ra và gắn bó suốt thời niên thiếu của Bác.

Đền thờ và Nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn:

Khu đền thờ, nhà trưng bày và một số công trình khác...được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 1997, và hoàn thành vào tháng 8 năm 1998, trên khuôn viên 1.600 m², đối diện với ngôi nhà thời niên thiếu của Bác Tôn. Nhà trưng bày nằm đối diện với đền thờ. Bên trong trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật, các tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn.