Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

bởi Huỳnh Như